Udstillinger
 
StamcellenetVærket II
    Projektbeskrivelse
    Baggrund
    Rumlig kommunikation
    Forskning        
    Deltagere

Forventningernes landskab
    Installationen
    Idé —> udførelse
    Opbygning
    Billedmateriale

    Tidsplan
Udstillinger
    Kommende udstillinger
    Arkiv

Lån installationen     
StamcellenetVærket I
    Installationen
    Forsker - Designer
    Billedmateriale

Litteratur

      

StamcellenetVærket I
Billedmateriale

 


Indgangen til installationen var udformet som en tredimensionel planche man gik ind i. Her var der diagramforklaringer af hvad stamceller er og hvardan man i fremtiden forventer at kunne anvende dem.

 


'Barne-fabrikken'. Her blev de såkaldte 'embryon-klumper' udleveret til deltagerne i installationens interaktivitet.

 


'nødEXIT' - deltagerne kunne vælge, at denne debat alligevel ikke interesserede dem og derfor tage en tidlig 'nødudgang' væk fra debatinstallationen. Men ved denne udgang blev man så bedt om at vælge, hvem der så skal bestemme for en, når man vælger ikke at deltage i debatten - politikerne?, præsten?, din nabo?, økonomen?, forskerne? m.fl....

 'Regelmaskinen' - deltagerne vælger hvordan deres 'embryon-klumper' skal beskyttes ved at vælge mellem forskellige beskyttelsesdragter. Herefter følger de samme farve vej, der leder mod en udgangsdør.
Kun én af de 5 døre er en egentlig dør, da de andre er blændede med oplysningen om, at samfundet har valgt i loven, at man ikke kan vælge denne mulighed for beskyttelse af embryonet.

 

'Vores laboratorium'

 

'Markedet'
 
'dit hjem'
 


'Forventningsrummet' - om dine forventninger - håb og frygt - til fremtiden

 

Deltagerne kunne skrive deres 'håb' til fremtiden på grønne sedler mens deres 'frygt' kom på røde sedler. Herefter satte de sedlerne op på pinde i rummets gulv, så en 'skov af udtryk' voksede voksede frem i rummet.

 

 

 

'Moralske horisonter' - hvor deltagerne kunne se udforske forskellige personers holdninger og syn på forskning embryoner.
 

'Den offentlige debat'


Giv udtryk for dine holdninger ved at skrive på tavlefelterne på væggene, loftet og gulvet
Se hvad de andre mener...
Af- og tildæk de argumenter du er uenig/enig i.
Giv din mening til kende...

 

'netVærket'
 

Udgangen var afleveringsted for embryonklumperne - her vælges om hvad embryon-klumperne må anvendes til - en form for afstemning.

 
 

 

Opbygningen

 
Hjælp fra venner undervejs - her laves der 'klumper' til Netværket
 

 

Filmning af fokusgrupper
- samt et af de visuelle skemaer, som fokusgrupperne blev præsenteret for umiddalbart efter besøget i installationen. Her skulle de vælge fx hvilken stol de mest følte sig som mens de var i installationen.

Modellen af installationen blev brugt undervejs i samtalerne med fokusgrupperne, for at pege ud hvilket rum eller hvilket element man talte om.

 

Fokusgrupperne blev også filmet med overvågningskameraer.

 

TV2 Nyhederne var også besøg for at filme.
Udseendelsen blev bragt i TV2 Nyhederne d. 19. marts 2005

 

Maja introducerer til ferniseringen/åbningen af installationen.
Maja og Birte ved indgangen til installationen.

 

Nedtagningen af installationen.

 

 

Læs om projektet
 
kontakt: lektor Maja Horst, 3815 2826 / mh.lpf@cbs.dk                               
Projektet er støttet af forskningsrådet for Kultur og Kommunikation