Udstillinger
 
StamcellenetVærket II
    Projektbeskrivelse
    Baggrund
    Rumlig kommunikation
    Forskning        
    Deltagere
Forventningernes landskab
    Installationen
    Idé —> udførelse
    Opbygning
    
Billedmateriale   
    
Tidsplan
Udstillinger
    Kommende udstillinger
    Arkiv
Lån installationen     
StamcellenetVærket I
    Installationen
    Forsker - Designer
    Billedmateriale
Litteratur

      

StamcellenetVærket II
Deltagere

Birte Dalsgård, rumdesigner
Uddannet rumdesigner fra Danmarks Designskole 2005 & BA i Kunsthistorie, Københavns universitet 1999. Jeg arbejder med at skabe nye formidlingsformer til forsknings- og kulturformidling indenfor specialet rumlig kommunikation. Det handler for mig om at skabe rum, der går i dialog med den besøgende, og ofte transformerer beskueren til deltager. Med udgangspunkt i interaktion og visuelle og rumlige virkemidler søger jeg at opnå et udtryk, som er mere tilgængelig for et bredere publikum end den traditionelle, meget sprogligt funderede formidling, der ofte har en lidt snæver, indirekte og entydig måde at formidle på. Jeg forsøger at tilbyde den besøgende flere tilgange til oplevelser af emnet og give plads for den enkeltes etablering af egne, personlige tolkninger og forståelsesrammer. Rum udformes til effektfulde, stimulerende designmæssige rammer, der ikke kun giver æstetiske oplevelser, men som i form af meningsbærende, fysiske opstillinger kommunikerer budskaber med betydning for forståelsen og oplevelsen af problemstillingen.
Udvalgte projekter: Udstillingsdesign & -inventar for Ordrupgaard-samlingen, 2006; Konceptudformning af HUMANITARIUM, et interaktivt udstillingscenter for Institut for Menneskerettigheder & Zentropa-Interaction, 2006; Konceptformulering, kuratering og udstillingsdesign af ’tidens øjeglas - J.F. Willumsen og Den Frie Udstillings første år’, J.F. Willumsens Museum, 2005; Udvikling og design af ’SCULPO tool’, et spilleredskab til visions- og strategiplanlægning for konsulentfirmaet Aion ApS, 2005; Rumlig formidlingsinstallation ’stamcellenetVærket – et samfundsvidenskabeligt laboratorium’, 2003-05; Deltagelse i planlægning af det nye udstillingsprogram & -inventar for J.F. Willumsens Museum, 2003-05.

CV – Birte Dalsgård

 

Frank Hautau, billedkunstner
Født 1963. Uddannet billedkunstner/skulptør. Arbejder med scenebyggeri,udførelse af kunst- og designprojekter og indretningsdesign.
Extremt lavt blodtryk om morgen yes,sir.

 

Henrik Strube, IT-specialist  på denne "Hjemmeside"
Jeg er ansat som IT og AV- supporter på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF), og er i denne forbindelse uddannet IT-administrator. Jeg har igennem 10 år beskæftiget mig med IT. Mit arbejde som IT- og AV-supporter her på instituttet bevirker, at jeg også indgår som teknisk supporter i forskernes forskellige projekter. Som hobby har jeg interesse for kinesisk, historie og kultur, hvor jeg har lavet en Kina- web-portal for alle med interesse for Kina. Kina-portal.dk har masser af informationer om Kina, kinesisk kultur, historie, samfund og meget mere for alle, der er interesserede i Kina og kinesisk kultur. www.kina-portal.dk

 

Kasper Kankelborg, studentermedarbejder
Jeg læser på 4. semester på bacheloruddannelsen Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation (Ha.kom) på Copenhagen Business School. Derudover har jeg en bachelor i Teknisk videnskab og teknisk fysik fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Jeg har en stærk faglig og personlig interesse for kommunikation, sociologi og samfundsvidenskab, og derfor håber og forventer jeg også, at projektet Stamcellenetværket II kan udvide min kommunikationsforståelse og horisont.
Jeg er desuden tilknyttet projektet "REMAR – Research Management and Risk" hos Maja Horst på institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF). Projektet løber i 3 år, og handler om forskningsledelse med særligt henblik på risiko og forskningsformidling. Specifikt undersøges hvordan ca. 25 forskellige forskningsledere indenfor bio- og nanoteknologiske projekter leder og kommunikerer om de risici, der er forbundet med deres forskning.

 

Maja Horst, samfundsforsker
Oprindelig uddannet i kommunikation og forvaltning på RUC. Derefter har jeg skrevet Ph.D. afhandling om den offentlige debat om bioteknologi på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School. Nu er jeg ansat som lektor samme sted i forskningsgruppen LIKE (Leadership, Innovation, Knowledge and Entrepreneurship). Jeg forsker i forholdet mellem forskning og samfund og særligt den offentlige debat om ny viden og teknologi. I fremtidens videnssamfund vil nogle af de væsentlige politiske konflikter handle om kontrollen over forskning og viden, om fortolkning af risiko og om fordeling af ressourcer til forskning. Hvis offentlig og privat forskning skal producere socialt acceptabel viden og teknologi, er det nødvendigt at kommunikationen mellem forskning og dens omverden bliver væsentligt forbedret. Det gælder naturligvis også min egen forskning, og derfor beskæftiger jeg mig med forskningskommunikation og forskningsledelse som både teori og praksis.

CV – Maja Horst
Publikationsliste
www.cbs.dk/staff/Maja_Horst

 

Maria Messmann, Studentermedhjælp
Til hverdag læser jeg kommunikation på Roskilde Universitetscenter på 8. semester. Jeg har en bachelor i psykologi, og planlægger at skrive integreret speciale i kommunikation og psykologi til efteråret. Udover at være interesseret i den traditionelle teoretiske og faglige viden, er jeg også utrolig fascineret af kunst og de formidlingsmuligheder der findes i det kreative udtryk. Privat har jeg, af samme årsag, altid gang i noget kreativt. I forbindelse med mit arbejde som studenterhjælp, har jeg forsøgt at matche mine kurser på kommunikation, så de kan bidrage og supplere med ny viden indenfor nærværende projekt.  Jeg har derfor valgt et kursus om oplevelseskommunikation, som bl.a. sætter fokus på oplevelsesprocessen og derudover forsøger at definere hvad en oplevelse er. Kurset er relevant i forhold til ”Stamcellenetværket”, da man oplever installationen. Man kan se, høre, føle og mærke installationen og dens meddelelser, hvilket i høj grad adskiller sig fra den mere traditionelle formidling. Jeg spår en spændende fremtid for oplevelseskommunikationen og ser frem til at være en del af dette teoretisk og kreativt udfordrende område.

 

Peter Frimand, billedkunstner
Uddannet billedkunstner og cand.phil i kunstteori og formidling på henholdsvis Det kongelige danske Kunstakademis Billedhuggerskole samt Hochschüle für bildende kunst i Hamburg. Jeg arbejder ofte med approprieringer, bevidste kopieringer eller genskabelser af kendte objekter, strukturer eller adfærdsmønstre fra vores hverdag for der igennem at opstille en kritisk, mental model, der problematiserer de mønstre og strukturer tingen repræsenterer på et socialt, politisk og kulturelt plan.
Udgangspunktet for min seneste udstilling, projektet doubletake, var et forsøg på at arbejde med aspekter indenfor formidlingen af nyheder og information i vores mediekultur. En model der beskæftigede sig med mediebilledets dobbelthed i den gentagelse, som foregår fra begivenhedens dokumentering til den redigeres og indsættes i en interfacial kontekst, hvor medieforbrugeren modtager den.

CV – Peter Frimand

Læs om projektet
 
kontakt: lektor Maja Horst, 3815 2826 / mh.lpf@cbs.dk                               
Projektet er støttet af forskningsrådet for Kultur og Kommunikation