Udstillinger
 
StamcellenetVærket II
    Projektbeskrivelse
    Baggrund
    Rumlig kommunikation
    Forskning        
    Deltagere

Forventningernes landskab
    Installationen
    Idé udførelse
    Opbygning
    Billedmateriale

    Tidsplan
Udstillinger
    Kommende udstillinger
    Arkiv

Lån installationen     
StamcellenetVærket I
    Installationen
    Forsker - Designer
    Billedmateriale

Litteratur

      

Forventningernes Landskab
Id
é Udførelse

Skitser fra arbejdet med forskellige strukturer og firfeltet

 

Planlægning af installationen - der arbejdes med forskellige typer indhold og placeringen af disse

 

Skitser til 'Hierarkiet' - argumentationsformen
struktur- form - farve

 

Skitser til 'Markedet'- argumentationsformen
struktur- form - farve

 

Skitser til 'Sekten'- argumentationsformen
struktur- form - farve

 

Skitser til 'Øen'- argumentationsformen
struktur- form - farve

 

struktur- form - farve for firfeltets argumentationsformen

Ideen om 'byggeklodser' opstår ud fra de abstrakte struktur-modeller

 

udformning af planen for installationen efter beslutningen om at lave en række mobile vægbokse

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Læs om projektet
 
kontakt: lektor Maja Horst, 3815 2826 / mh.lpf@cbs.dk                               
Projektet er støttet af forskningsrådet for Kultur og Kommunikation