Udstillinger
 
StamcellenetVærket II
    Projektbeskrivelse
    Baggrund
    Rumlig kommunikation
    Forskning        
    Deltagere
Forventningernes landskab
    Installationen
    Idé —> udførelse
    Opbygning
    Billedmateriale
    Tidsplan
Udstillinger
   
 Kommende udstillinger

    Arkiv

Lån installationen     
StamcellenetVærket I
    Installationen
    Forsker - Designer
    Billedmateriale
Litteratur

      

Forventningernes Landskab
Installationen

Fysisk beskrivelse:
Installationen er bygget af 21 store bokse, der står i en spiralform, der snor sig en enkelt gang. Hermed skabes en åbning mellem de to ender som indgang, så man kan gå indenfor i kredsen. På ydersiden af kredsen afbildes en lang række forventninger og holdninger til forskning og ny teknologi visuelt med forskellige typer af billeder og en række statements.

Indersiden af installationen er udformet som et interaktivt spørgeskema, hvor man som besøgende kan interagere med installationen på forskellige måder:

  • Man bliver stillet nogle spørgsmål og skal fysisk markere sit svar på forskellig vis.
  • Man læser forskellige argumenter – og kan så vælge at skrive sine egne argumenter eller tildække andres argumenter, hvis man er uenig med dem.
  • Man kan søge yderligere viden i nogle særlige ’VIDENsbokse’
  • Man kan gå ind i nogle specielle refleksionsrum, der blandt andet handler om forventninger til fremtiden og forestillinger om ens egen indflydelse i debatten.
  • Man kan bygge med forskellige sæt af byggeklodser – der relaterer sig til de forskellige typer af argumenter.

Der er ikke noget fastlagt forløb inde i installationen, og man kan som besøgende selv vælge hvordan og om man vil interagere med de forskellige elementer. Men når de besøgende vælger at blive deltagere ved at interagere, efterlader de samtidig nye spor til de næste besøgende.

 

Konceptuel beskrivelse:
Installationen handler om danskernes forventninger og holdninger til forskning og ny teknologi. Den bygger på studier af den offentlige debat om bioteknologi og viser i rum, tekst og billeder forskellige slags argumenter og holdninger. På den måde giver den et indtryk af et debat-landskab, samtidig med at den også inviterer besøgende til at tage aktivt del i debatten. Installationen ændrer dermed udseende i takt med at de besøgende deltager. Dermed illustreres, hvordan det offentlige debat-landskab konstant omformes, når vi tager del i det. Installationen opfordrer på den måde både til refleksion og meningsdannelse hos den enkelte, samtidig med at den gør denne proces synlig som noget, der foregår i et socialt rum.

Konkret tager installationen udgangspunkt i fire forskellige diskurser – eller typer af argumenter. Nogle af dem er positive overfor forskningens generelle bidrag til samfundet og andre er negative (Læs mere i Horst: Controversy and Collectivity). Ydersiden af installationen afspejler disser forskellige argumenter visuelt og med forskellige statements. I den interaktive del af installationen er disse fire kategorier delvist opretholdt. De fire sæt byggeklodser, som man kan bygge med inde i installationen er således inspireret af disse fire diskurser. Endvidere kan en del argumenter og spørgsmåls-svar også føres tilbage hertil. Men der er ikke nogen entydig kobling mellem svar, byggeklodser og argumenter. Nogle byggeklodser kan fx forbindes, så de blander de fire former, ligesom ikke alle spørgsmål rummer svar, der kan føres tilbage til de fire diskurser. Indenfor visse rammer kan de besøgende således koble de forskellige elementer, som de selv har lyst til. Hermed illustreres hvordan vi som samfundsborgere på den ene side har frihed til at danne vores egen mening, men på den anden side altid gør dette i en social kontekst, der sætter nogle rammer for hvad vi meningsfuldt kan sige.

 

 

Læs om projektet
 
kontakt: lektor Maja Horst, 3815 2826 / mh.lpf@cbs.dk                               
Projektet er støttet af forskningsrådet for Kultur og Kommunikation