Udstillinger
 
StamcellenetVærket II
    Projektbeskrivelse
    Baggrund
    Rumlig kommunikation
    Forskning        
    Deltagere

Forventningernes landskab
    Installationen
    Idé —> udførelse
    Opbygning
    Billedmateriale

    Tidsplan
Udstillinger
    Kommende udstillinger
    Arkiv

Lån installationen     
StamcellenetVærket I
    Installationen
    Forsker - Designer
    Billedmateriale

Litteratur

      

Forventningernes Landskab
Udstillinger

Installationen er skabt til at stå i et offentligt rum, hvor forskellige mennesker færdes af forskellige grunde. Med følgende tekstlige annoncering samt dens visuelle udtryk forsøger vi at vække interesse for installationen.

'Forventningernes Landskab' – gå en tur i den offentlige debat
Har du lyst til at gå en tur i den offentlige debat om forskning og ny teknologi? Måske har du også lyst til at give din mening til kende?

'Forventningernes Landskab’ er en installation, der handler om danskernes holdninger til videnskab, politik og fremtid. Er det i orden at bruge et 6 dage gammelt menneskefoster som rå-materiale for stamcelleforskning? Hvem skal bestemme over forskningens udvikling? Hvordan skal vi anvende samfundets ressourcer?

Installationen inviterer dig indenfor og håber du vil deltage i debatten. Det handler om, hvordan vi indretter fremtidens samfund – og dit bidrag er også vigtigt.

 

Udstillingsperioden er nu slut og installationen er afviklet. Den blev opstillet og afprøvet forskellige steder og blev også udstillet ved et antal konferencer.
Se hvilke steder her

Hør mere om resultaterne af afprøvningerne af installationen
- kontakt Maja Horst, mh.lpf@cbs.dk

 

Læs om projektet
 
kontakt: lektor Maja Horst, 3815 2826 / mh.lpf@cbs.dk                               
Projektet er støttet af forskningsrådet for Kultur og Kommunikation