Udstillinger
 
StamcellenetVærket II
    Projektbeskrivelse
    Baggrund
    Rumlig kommunikation
    Forskning        
    Deltagere

Forventningernes landskab
    Installationen
    Idé —> udførelse
    Opbygning
    Billedmateriale

    Tidsplan
Udstillinger
    Kommende udstillinger
    Arkiv

Lån installationen     
StamcellenetVærket I
    Installationen
    Forsker - Designer
    Billedmateriale

Litteratur

      

StamcellenetVærket II
Projektbeskrivelse

Projektet er et eksperiment med rumlig forskningskommunikation, der sigter mod at formidle samfundsvidenskabelig viden om udvikling af nye og kontroversielle teknologier, f.eks. den kontroversielle stamcelleforskning. Baggrunden for projektet er et ønske om at forny og eksperimentere med forskningskommunikation. Eksperimentet skal

  • kommunikere med andet og mere end ord.
  • gøre kommunikationen dialogisk og interaktiv.
  • kommunikere forskningsbaserede problemstillinger frem for færdige ’pakker af viden’.

Eksperimentet er skabt i tæt samarbejde mellem rumdesigneren Birte Dalsgård og samfundsforskeren Maja Horst. Det er en videreudvikling af et tidligere eksperiment – stamcellenetVærket: et samfundsvidenskabeligt laboratorium – der blev udført i 2005. Det nuværende projektet udføres i 2007 og 2008 på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School, og er støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

stamcellenetVærket II: Forventningernes Landskab er udformet som en flytbar installation på ca. 30 m2, der kan placeres i det offentlige rum med henblik på at skabe debat og refleksion om forventningerne til og reguleringen af ny teknologi. Målsætningen er at øge de besøgendes bevidsthed om at ny teknologi formes i sociale processer, og at de selv kan deltage i disse processer. Installationen er opbygget så den inviterer til dialog omkring de etiske, sociale, økonomiske og kulturelle konsekvenser af forskning og ny teknologi. Samtidig gør den dialogen fysisk synlig gennem de besøgendes interaktion med installationen.

skitse interior

 

Installationen blev første gang præsenteret for offentligheden i forbindelse med Forskningens Døgn 2007. Installationen opstilles efterfølgende forskellige steder i det offentlige rum og ved konferencer. Målgruppen for projektet er voksne uden særligt kendskab til stamcelleforskning eller anden ny teknologi.

Skabelsen af installationen er dog ikke kun et kommunikationsprojekt, men også et forskningsprojekt. Netop fordi der er tale om et eksperiment med forskningskommunikation er det afgørende af der opsamles erfaringer og viden løbende. I forbindelse med udstillinger undersøges de besøgendes reception af installationen og dens budskaber i bred forstand.

 

plan indhold
forklaring

 

 

Læs om projektet
 
kontakt: lektor Maja Horst, 3815 2826 / mh.lpf@cbs.dk                               
Projektet er støttet af forskningsrådet for Kultur og Kommunikation